Zaterdag 9 juni 2018

JCI Vlaams congres - Challenge 2030

De afdeling JCI Veurne-Westkust organiseert op 9 juni 2018 het Vlaams Congres van JCI. 

Are you future proof?

Wat zijn onze uitdagingen ? Welke beslissingen moeten we nu nemen om ons voor te bereiden op wat komt ? Met het thema “Challenge 2030” willen op zoek gaan naar antwoorden hoe we ons het beste kunnen voorbereiden op de toekomst. Tijdens het dagprogramma hebben we hiervoor  4 sprekers gevonden die u, vanuit hun specialisatie, hun visie toelichten op de toekomst. Wat zal de rol van de EU zijn tegen 2030? Hoe gaan verzekeringen zich evolueren? Wat is de impact van de BREXIT? Hoe zit het met uw veiligheid vanuit een overheidsperspectief?

 

 

 

 


Over JCI

JCI, afkorting voor Junior Chamber International, verenigt al sinds 1915 jonge ondernemende personen tussen de 18 en 40 jaar die zichzelf en de wereld om hen heen willen verbeteren. Wereldwijd, in meer dan 100 landen,  zijn er meer dan 200.000 leden actief en wordt via JCI active citizenship gestimuleerd.

Vlaanderen telt 34 lokle afdelingen verspreid over de vijf provincies en Brussel. Samen werken we aan straffe businessprojecten, interessante vormingen en uitstappen , gemeenschapsprojecten, internationale congressen. Bovenal willen we veel fun en plezier beleven en vriendschap ondersteunen onder het motto Be Better™.

onze werking situeert zich bewust binnen 4 pijlers. Zo onderscheidden we ons van traditionele business- of serviceclubs en zijn we in staat onze leden een enorm brede waaier van projecten, activiteiten en mogelijkheden te bieden. JCI dat is voor elk wat wils:

Business

Dit deel van onze werking draait om zakelijke vormingen, nieuwe opportuniteiten, ondernemerschap belonen en het actief uitbouwen van het professionele netwerk.

Vorming

JCI heeft een sterk en uitgebreid aanbod aan kwalitatieve trainingen gegeven door JCI leden en aangevuld met opleidingen door externe experts.

Internationalisme

Er wordt volop gestimuleerd om buiten de afdelingsgrenzen te gaan door onder andere twinning met zusterafdelingen, internationale reizen en boeiende congressen.

Gemeenschap

Binnen deze pijler stimuleren we elkaar om iets terug te geven aan de maatschappij. Dit kunnen projecten zijn voor personen die het minder goed hebben als wijzelf tot projecten waarbij we de gemeenschap samen laten komen.

 

Jaarlijks organiseert JCI een wereld-,  een Europees, een nationaal alsook een Vlaams congres.

Het  Vlaams congres gaat naar goede traditie begin juni door in de thuisstad van de organiserende afdeling. Tijdens dit congres wordt wordt het werkingsjaar afgesloten en wordt de nieuwe Voorzitter van JCI Vlaanderen verkozen. Daarnaast kunnen we gaan luisteren naar boeiende sprekers, volgen we talloze opleidingen, genieten we van gala(-feesten) en smeden we banden in ons groeiende netwerk.

Meer informatie over JCI kunt u ontdekken via de website van JCI Vlaanderen


Over JCI Veurne-Westkust

JCI Veurne-Westhoek is een kleine afdeling in ledenaantal, maar we zijn een enthousiaste bende die al meermaals top projecten heeft uitgerold.

In juni 2016 was er de dag van de vriendschap, waarbij we 1.800 personen aan lange tafels op het strand in Oostduinkerke een ontbijt aan zee konden aanbieden. Daarnaast hebben we drie jaar op een rij van 2015 tot 2017 een sportdag georganiseerd waar mensen met een mentale beperking gratis konden aan deelnemen. Voor beide projecten mochten we een JCI award in ontvangst nemen

Met de organisatie van het Vlaams congres in 2018, hebben we ons opnieuw geëngageerd, met ondersteuning van onze JCI Vlaanderen en onze partners, om een er een top editie van te maken. In 2017 hadden we enkele sprekers en trainingen georganiseerd in het thema 'Challenge 2030' en waren gebeten door het onderwerp waardoor we het graag doortrokken naar het Vlaams Congres.

We zijn een afdeling die graag leven blaast in onze regio en stellen het dagprogramma open voor iedereen. We hebben 4 top sprekers en willen iedereen de kans geven om geboeid mee te luisteren naar hun visie op de toekomst.

Een beeld krijgen van onze afdeling? Ga zeker eens naar onze facebookpagina

Website by: Vanmarcke Software